top of page

Mai

22.05.2016 AM Program + Predica - Petrica Vidu

15.05.2016 AM Program + Predica - Doru Hnatiuc 

08.05.2016 AM - Program + Predica - Petrica Vidu 

02.05.2016 AM Program + Predica - Emi Tundrea

01.05.2016 AM Program + Predica - Paul Negrut

30.05.2016 AM Festivitate clasele a XII-a

22.05.2016 PM Program + Predica - Paul Negrut

15.05.2016 PM Program + Predica - Paul Negrut

08.05.2016 PM - Program + Predica - Paul Negrut 

02.05.2016 PM Program + Predica - Cosmin Marc

01.05.2016 PM Program + Predica - Petrica Vidu

bottom of page