top of page

Martie

02.02.20 PM | D. Botica "Cântarea lui Moise: Apocalipsa" - Apocalipsa 15

09.02.20 AM | P. Vidu "Iona" - Iona

09.02.20 PM | D. Suciu "Dumnezeul Scripturilor este Dumnezeul surprizelor" - Faptele Apostolilor 12

16.02.20 PM | P. Negruț "Calea Domnului la noi acasă" - Marcu 5:21-43

bottom of page