Comunicat din partea conducerii
Bisericii Baptiste Emanuel din Oradea

      Datorită faptului că au apărut în spațiul public informații neadevărate și comentarii răutăcioase în legătură cu demolarea clădirii în care a funcționat Biserica Baptistă Nr. 2 din Oradea până în anul 1995, dorim să facem următoarele precizări:

     Considerăm toate informațiile neadevărate și comentariile răutăcioase ca fiind manifestarea urii și a dorințelor de a arunca ocara și disprețul peste lucrarea frumoasă pe care Dumnezeu a făcut-o și o face prin Biserica Emanuel. Încă din anii 80, clădirea din str. Simion Bărnuțiu nr. 31, un imobil vechi din perioada anilor 1924, a suferit un proces de degradare tehnică accentuată, pe de o parte

datorită măsurilor luate de regimul comunist de a forța demolarea clădirii prin dezafectarea parțială a canalizării și a sistemului de scurgere pluvială, iar pe de alta ca urmare a lucrărilor de sistematizare a zonei, care a afectat o perioadă îndelungată funcționarea rețelelor de canalizare. Atât în timpul în care si-a desfășurat activitatea în acea clădire, cât și după mutarea în noul lăcaș de închinare din B-dul. Decebal nr. 65, Biserica Emanuel a făcut lucrări costisitoare de întreținere și reparații. Starea tehnică precară a clădirii și igrasia extinsă a făcut ca toate acele reparații să aibă doar un rezultat temporar. Cu ajutorul lui Dumnezeu, prin dărnicia și munca voluntară a membrilor bisericii și a colaboratorilor din țară și străinătate, Biserica Baptistă Emanuel a construit un nou lăcaș de închinare corespunzător și spațios, clădiri moderne și spațioase de şcoală pentru toate nivelele de la grădiniță la liceu și un Campus universitar modern pentru Universitatea Emanuel. Toate aceste clădiri au fost construite din fonduri proprii, fără subvenții de la stat.

 

    Datorită faptului că imobilul din str. Simion Bărnuțiu nr. 31 nu a mai corespuns din punct de vedere tehnic și ambiental nici unei activități a Bisericii Baptiste Emanuel, și luând în considerare faptul că acest imobil nefolosit necesită cheltuieli care nu aduc nici un beneficiu, Adunarea Generala a Bisericii din data de 25 mai 2008 a hotărât să încredințeze Comitetului Bisericii rezolvarea situației acestui imobil, fie printr-un parteneriat de construcție a unei noi clădiri, fie prin vânzarea imobilului. În situația în care atât suprafața terenului din str. Simion Bărnuțiu 31, cât și planul zonal de urbanism au demonstrat că opțiunile pentru spații în folosul Bisericii Emanuel nu corespund nevoilor bisericii, Comitetul Bisericii a ales – după mai multe încercări în decursul acestor ani de reamenajare sau reconstrucţie în partenerial cu alte entităţi - varianta vânzării imobilului și continuarea investițiilor în spațiile actuale al Bisericii Emanuel. În acest sens Comitetul a respectat toate procedurile statutare cu privire la înstrăinarea imobilului din str. Simion Bărnuțiu nr. 31.

 

     Cumpărătorul a achitat integral suma negociată pentru această proprietate și s-a angajat să suporte toate cheltuielile de demolare și transportul molozului. Biserica Emanuel a fost informată despre prețul de vânzare a imobilului și despre faptul că suma este în întregime în contul bisericii. Adunarea Generală a bisericii din data de 08 mai 2022 a validat decizia Comitetului cu privire la prețul de vânzare a imobilului aprobând în unanimitate raportul financiar în care apare suma rezultată din vânzarea imobilului.

 

     Din dorința de a-i ajuta pe toți aceia care iubesc, se roagă și jertfesc pentru lucrarea Evangheliei să cunoască adevărul, vrem să-i asigurăm că toate deciziile au fost luate în urma unor perioade de rugăciune și evaluare atentă a opțiunilor, în lumina Scripturii și cu respectarea Statutului Cultului Creștin Baptist din Romania, în legătură cu imobilul din str. Simion Bărnuțiu nr. 31.

 

     De asemenea, vom continua să ne rugăm pentru toți aceea care, cu toate că nu poartă poverile lucrării Bisericii Baptiste Emanuel, au beneficiat și continuă să beneficieze pentru copiii lor de educația aleasă și de condițiile optime de studiu la școlile înființate și susținute prin sacrificiile acestei Biserici, drept răsplată aleg să răspândească informații false, acuze neadevărate și batjocuri la adresa Bisericii care le-a slujit în educația copiilor.

 

     Convinși de faptul că Dumnezeu va aduce la judecată faptele, gândurile și vorbele fiecăruia, îi chemăm pe toți cei care Îl iubesc pe Domnul și iubesc Biserica Baptistă Emanuel să ne rugăm împreună ca Bunul Dumnezeu să binecuvânteze mai departe mărturia Bisericii, să ne călăuzească și să ne folosească pentru slava Lui și lărgirea Împărăției lui Dumnezeu, pentru mântuirea oamenilor și binecuvântarea multora prin lucrările Bisericii.